Najbolji program za pisanje faktura za vaše novo preduzeće - BESPLATNO!

Fiskalna kasa brza i jednostavna za korišćenje. Radi na računaru, tabletu i na mobilnom telefonu.
Besplatno slanje e-faktura u javnim nabavkama!

Odaberite izgled fakture koji vam najviše odgovara i započnite s fakturisanjem!

Vaše ponude i fakture će imati profesionalni izgled te će biti izdati u skladu sa zakonodavstvom.

Besplatnom registracijom na korišćenje dobijate:

  • program za pisanje ponuda i faktura, sa podrškom za eFiskalizaciju,
  • slanje na portal eFaktura
  • slanje faktura elektronskom poštom sa prilozima ili linkom,
  • praćenje plaćanja i automatsko slanje opomena,
  • jednostavnu aktivaciju kartičnog plaćanja računa putem PayPal, Stripe, SumUp,
  • program za putne naloge,
  • evidencija kupaca i poslovnih partnera,
  • evidencija prodajnih artikala i usluga, cenovnici,
  • radi odmah i bez instalacije – Android ili Apple, Windows ili Linux, radi na svakom uređaju,
  • podržano štampanje za mobilne Bluetooth štampače,
  • štampanje unapred prevedenih faktura u više jezika,
  • štampanje faktura u stranim valutama,
  • jednostavan izvoz i uvoz podataka,
  • mogućnost direktnog povezivanja sa više od 150 računovodstvenih kancelarija koje pružaju uslugu online računovodstva u programu eurofaktura.rs!
  • puna 30 dnevna upotreba paketa PREMIUM sa mogućnošću vođenja zaliha, online trgovine i računovodstva, bez ugovorne obveze.

   GARANTUJEMO NAJPOVOLJNIJU PONUDU!