Prodajete online?

eurofaktura.rs,
online računovodstvo
za online trgovine

Prodajete online?

eurofakture.rs, online računovodstvo za online trgovine

Vođenje online prodaje i maloprodaje u istom programu!

Više od 650 online trgovina već je uspešno povezano s našim sistemom za online vođenje celokupnog poslovanja i računovodstva.

 

Pratite poslovanje svoje online trgovine u svakom trenutku, sa svake lokacije

Računar, tablet ili mobilni telefon? Uz eurofakture.rs možete voditi poslovanje sa bilo kog uređaja i u bilo koje vreme. Sve što vam je potrebno je tek obična internet veza.

Povezani sa računovodstvom

U online programskim rešenjima eurofakture.rs knjigovođa i klijent istovremeno pristupaju istoj bazi podataka, u kojoj klijent vodi poslovanje, a knjigovođa knjigovodstvo.

Svi podaci o poslovanju preduzeća se tako vode na jednom mestu i bez potrebe za prekucavanjem u druge računovodstvene sisteme.

Želite da sebi olakšate vođenje poslovanja?

Povežite svoju online trgovinu sa fiskalnom kasom, zalihama i računovodstvom već danas!

Progam Eurofaktura.rs možete brzo i jednostavno povezati sa svakom online trgovinom!

Za uspostavljanje sinhronizacije dovoljno je samo 5 minuta. Bez zahtevnih instalacija plug-inova ili dodatnog programiranja. Potrebno je samo nekoliko ključnih podataka, u zavisnosti od platforme koju koristite (URL trgovine, korisničko ime, API ključ, web hook,…).

Direktno se povezuje sa online trgovinama na vodećim platformama Magento, WooCommerce, Shopify, Wix, Stripe, Squarespace, Prestashop i OpenCart.

Zahvaljujući automatskim sinhronizacijama podataka, vaše zalihe će uvek biti usklađene, fakture kreirane u skladu sa propisima, a vaša online trgovina direktno povezana sa računovodstvom.

Pomoću naših web servisa (API) omogućeno je povezivanje i sa svakom, po meri rađenom online trgovinom.

Podržano je online plaćanje računa sa PayPal, Stripe, SumUp i Barion platformama za procesiranje plaćanja te je omogućen uvoz izvoda sa pregledom plaćanja.

Na temelju uvoženog izvoda, znatno se pojednostavljuje i ubrzava postupak povezivanja plaćanja sa fakturama kao i knjiženje plaćanja.

Želite da isprobate? Samo jedan klik vas deli od povezivanja vaše online trgovine sa računovodstvom!

Lakše upravljajte narudžbinama!

Osigurajte brzo, jednostavno i ispravno fakturisanje narudžbina kupaca!

Vaše online narudžbine se odmah po prijemu u online trgovini automatski prenose u sistem eurofaktura.rs gde ih jednostavno možete obraditi.
 • fakture kreirate direktno iz narudžbina kupaca, bez potrebe za ručnim unosima (prepisvanjem) podataka,
 • aktivirajte opciju automatskog izdavanja računa kako biste dodatno ubrzali obračun tj. fakturisanje narudžbina kupaca,
 • aktivirajte i automatsko slanje izdanih računa kupcima elektronskim putem,
 • narudžbine možete pratiti po raznim statusima (otvorena, u obradi, izvršena, delimično izvršena, stornirana, povraćaj,…)
 • možete zadati vlastita pravila mapiranja računa plaćanja iz svoje online trgovine, za ispravni prenos narudžbine kupca u sistem eurofakture.rs.
 • uključena fiskalna kasa i besplatno slanje e-faktura u javnoj nabavci,
 • podržano izdavanje faktura u stranoj valuti i na stranom jeziku.

Upravljanje zalihama, bez ručnog ažuriranja podataka

Podaci o raspoloživoj zalihi uvek su dostupni i usklađeni sa online trgovinom

Online kupci dobijaju na uvid uvek ažurne informacije o raspoloživim količinama!

 • zaliha se automatski razdužuje u trenutku izdavanja fakture iz narudžbine kupca,
 • stanje zaliha automatski se sinhronizuje sa online trgovinom,
 • u svakom trenutku možete pratiti stanje zaliha, rezervisanih količina i lakše upravljati delimičnim isporukama.

 

Integracija sa kurirskim službama

Jednostavno do nalepnica za pakete i povezivanja plaćanja sa računima!

Brzo i jednostavno isporučite pakete! U eurofakture.rs podržani su sistemi kurirskih službi (GLS,…) u svrhe uvoza adresa dostave i štampanja nalepnica za pakete.

Uvek ažurirana evidencija otvorenih računa!

U eurofaktura.rs možete voditi račune kurirskih službi i tako direktno uvoziti izvode (GLS, DPD, Overseas Express, Hrvatska pošta, Packeta,…). Na temelju uvoženih izvoda, pojednostavljuje se postupak povezivanja plaćanja sa izdatim računima!
Podržan je uvoz izvoda prometa svih kurirskih službi za lakše praćenje plaćanja, zatvaranje računa i knjiženje plaćanja.

Povezanost sa računovodstvom

Ažurna knjigovodstvena obrada svih dokumenata, vama dnevno na uvid!

Zaboravite na slanje dokumenata u računovodstvo i ručno usklađivanje podataka!

Knjigovođa putem interneta samostalno pristupa svim vašim podacima i knjigovodstveno obrađuje sve vaše dokumente te priprema sve potrebne obračune direktno u eurofaktura.rs!

 • automatsko knjiženje izlaznih i ulaznih faktura, skladišnih dokumenata,…
 • knjiženje automatski primljenih izvoda banke i zatvaranje računa,
 • uvid u otvorene stavke u svakom trenutku,
 • stanje zaliha, skladišni izveštaji i glavna knjiga uvek usklađeni,
 • priprema obračuna zarada i drugih prihoda,
 • izrada obračuna PDV-a, OSS i IOSS,
 • generisanje datoteka za slanje putem ePorezi,
 • izrada GFI s Beleškama i Odlukama.

 

Podrška za e-poslovanje

 • ELEKTRONISKE FAKTURE (uključujući besplatno slanje e-faktura u javnoj nabavci)
 • POVEZANOST SA SVIM BANKAMA, KOJE NUDE ONLINE BANKARSTVO
 • INTERNET USLUGE (API) ZA POVEZIVANJE SA DRUGIM PROGRAMIMA
 • PODRŠKA ZA ONLINE TRGOVANJE NA PLATFORMAMA (Magento, Prestashop, WooCommerce, Shopify, OpenCart)
 • AUTOMATSKI UVOZ PODATAKA U ONLINE RAČUNOVODSTVO I SINHRONIZACIJA ZALIHA I SA FISKALNIM KASAMA DRUGIH PONUĐAČA

UPOZNAJTE NAŠE MOBILNE APLIKACIJE !

eRegistrator omogućuje jednostavan pregled svih elektroniski arhiviranih dokumenata putem mobilnog uređaja.

Mobilno fakturisanje je idealno rešenje za pisanje faktura i drugih prodajnih dokumenata. Uključena fiskalizacija!

Kontrolna tabla, za brzi uvid u najvažnije poslovne podatke, bez ijednog klika.

Podrška za celokupnu obradu narudžbine kupca:

AUTOMATSKO PRIHVATANJE NARUDŽBINA KUPACA

Narudžbine kupaca, primljene putem online trgovine automatski se prenose u sistem eurofaktura.rs u svrhe dalje obrade – fakturisanja, razduženja zalihe, isporuke, povezivanja plaćanja sa računima, knjiženja u glavnu knjigu i sastavljanja obračuna PDV, OSS i IOSS.

AUTOMATSKO FAKTURISANJE NARUDŽBINA KUPACA

Po prijemu u sistem eurofaktura.rs ubrzajte obračun narudžbina kupaca. Aktivirajte automatsko izdavanje faktura na temelju primljenih narudžbina kupaca i automatsko slanje izdatih faktura na e-mail adresu kupca.

CELOKUPNO UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Zaliha se automatski razdužuje u trenutku izdavanja fakture iz narudžbine kupca i automatski se sinhronizuje sa online trgovinom. Možete voditi neograničen broj veleprodajnih i maloprodajnih skladišta, unositi sve skladišne dokumente, izraditi kalukacije cena, zadati cenovnike po skladištima, kupcima, pratiti kartice artikala i mnogo više!

INTEGRACIJA SA KURIRSKIM SLUŽBAMA

Brzo i jednostavno isporučite pakete! Generišite datoteke za uvoz adresa isporuke putem programa kurirskih službi u svrhe ispisa nalepnica za pakete.

PRENOS PLAĆANJA NA RAČUNE

Pomoću posebne funkcionalosti za likvidaciju prometa, jednostavno povežite plaćanja sa računima. Možete voditi račune kurirskih službi i uvoziti izvode s popisom plaćanja, u svrhe lakšeg povezivanja uplata sa izdatim računima!

Podržan je uvoz izvoda svih kurirskih službi!

AŽURNA KNJIGOVODSTVENA OBRADA

Za svaku online trgovinu je vrlo važna dnevna obrada narudžbina kupaca i svih popratnih dokumenata. Tako je i vrlo važno ažurno knjiženje izvoda te zatvaranje računa na temelju primljenih uplata. Uz eurofaktura.rs, vaš knjigovođa može samostalno pristupiti svim podacima koje vodite u našem sistemu, te dnevno brinuti o knjigovodstvenoj obradi svih dokumenata. Svi poslovni podaci se tako vode zbirno na jednom mestu, a što je najvažnije, samostalno ih možete pratiti sa bilo koje lokacije, kad god to poželite.

Podrška za celokupnu obradu narudžbine kupca:

AUTOMATSKO PRIHVATANJE NARUDŽBINA KUPACA

Narudžbine kupaca, primljene putem online trgovine automatski se prenose u sistem eurofaktura.rs u svrhe daljnje obrade – fakturisanja, razduženja zalihe, isporuke, povezivanja plaćanja sa računima, knjiženja u glavnu knjigu i sastavljanja obračuna PDV, OSS i IOSS.

AUTOMATSKO FAKTURISANJE NARUDŽBINA KUPACA

Ubrzajte obračun narudžbina kupaca. Aktivirajte automatsko izdavanje faktura na temelju primljenih narudžbina kupaca i automatsko slanje izdatih faktura na e-mail adresu kupca.

CELOKUPNO UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Zaliha se automatski razdužuje u trenutku izdavanja fakture iz narudžbine kupca i automatski se sinhronizuje sa online trgovinom. Možete voditi neograničen broj veleprodajnih i maloprodajnih skladišta, unositi sve skladišne dokumente, izraditi  kalukacije cena, zadati cenovnike po skladištima, kupcima, pratiti kartice artikala i mnogo više!

INTEGRACIJA SA KURIRSKIM SLUŽBAMA

Brzo i jednostavno isporučite pakete! Generišite datoteke za uvoz adresa isporuke putem programa kurirskih službi u svrhe ispisa nalepnica za pakete.

PRENOS PLAĆANJA NA RAČUNE

Pomoću posebne funkcionalosti za likvidaciju prometa, jednostavno povežite plaćanja sa računima. Možete voditi račune kurirskih službi i uvoziti izvode s popisom plaćanja, u svrhe lakšeg povezivanja uplata sa izdatim računima!

Podržan je uvoz izvoda svih kurirskih službi!

AŽURNA KNJIGOVODSTVENA OBRADA

Za svaku online trgovinu je vrlo važna dnevna obrada narudžbina kupaca i svih popratnih dokumenata. Tako je i vrlo važno ažurno knjiženje izvoda te zatvaranje računa na temelju primljenih uplata. Uz eurofaktura.rs, vaš knjigovođa može samostalno pristupiti svim podacima koje vodite u našem sistemu, te dnevno brinuti o knjigovodstvenoj obradi svih dokumenata. Svi poslovni podaci se tako vode zbirno na jednom mjestu, a što je najvažnije, samostalno ih možete pratiti sa bilo koje lokacije, kad god to poželite.

ONLINE VEĆ 20 GODINA

Naš poslovno-računovodstveni sistem dostupan je online od 2002. godine. Ponosni smo na više od 45.000 korisnika u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Češkoj, Bugarskoj i Italiji, koji su za fakturisanje i vođenje poslovanja odabrali upravo eurofaktura.rs.

POVEZUJEMO VAS SA RAČUNOVOĐOM

Korisnicima našeg sistema omogućili smo jednostavno povezivanje sa više od 150 računovodstvenih kancelarija širom Srbije, koji koriste naš online sistem za pružanje usluge računovodstva online.

KORISNIČKA PODRŠKA

Imate pitanja? Tu smo za vas. Rado ćemo vam pomoći u korišćenju našeg sistema. Dostupni smo svakim radnim danom putem e-pošte i telefona. Redovno organizujemo besplatne seminare za nove korisnike, webinare i individualne prezentacije.

Registrujte se za 30-dnevno besplatno korišćenje pune funkcionalnosti na paketu PREMIUM!