Máme pro Vás přehledný návod, jak na uzavření předchozího a otevření nového účetního období. Krok po kroku si zde můžete zkontrolovat, zda jste si vše správně nastavili, na nic jste nezapomněli, a tak budete lépe připraveni na ne příliš oblíbenou část roku! 🙂

Nejdříve si zkontrolujte účetní období 2019 – Účetnictví – Kódy a nastavení – Účetní období. V políčku Způsob výpočtu počátečních stavů vyberte možnost PS ručně zaúčtovány v daném roce

V dalším účetním období – rok 2020, je nastaven výchozí způsob výpočtu PS jako PS převzaty z konečných stavů předchozího roku, z důvodu možnosti účtování na přelomu období.

Jak přesně postupovat při roční účetní uzávěrce? Pojďme si ukázat jednotlivé kroky!

(Pozn. v případě, že již nechcete zasahovat do předchozího účetního období)

Před provedením účetní uzávěrky doporučujeme provést kontrolu vyrovnání účetních záznamů (aktiv a pasiv) přes sestavy Rozvaha – analyticky a Výsledovka – analyticky. Vypočítaný hospodářský výsledek by měl být shodný v obou sestavách. Pokud tomu tak není, je v zaúčtovaných dokladech chyba.

1. UZAVŘENÍ VÝSLEDKOVÝCH ÚČTŮ (5. a 6. třídy)
V Účetnictví – Účetní deník – Nový účetní deník vytvořte nový deník, jako druh zvolte uzavření výsledkových účtů. Oba datumy nastavte na 31.12.2019 a potvrďte. Vytvořený účetní deník se Vám otevře, v panelu nástrojů vyberte tlačítko Více – Uzavření účtů (účetní závěrka). Do pole Účet vyplňte 5*, 6* , nic dalšího nevybírejte a stiskněte OK.

TIP: Zaúčtování daně z příjmu proveďte před uzavřením účtů 5* a 6*. Při výpočtu VH a následném zjištění daně z příjmu doporučujeme využít obratovou předvahu nebo účetní výkazy v korunách.

Vzniklý rozdíl zaúčtujte (tlačítko Vyrovnání účetního deníku) na účet 710, a aktiva a pasiva budou vyrovnána.

2. ARCHIVACE PŘEDCHOZÍHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ a NASTAVENÍ NOVÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ
Otevřete si aktuální účetní období (2019), které chcete uzavřít – Účetnictví – Kódy a nastavení – Účetní období a v poli stav údajů zvolte možnost archivováno – změna údajů zakázána.

Poté vyberte následující účetní období (2020) a v poli Způsob výpočtu počátečních stavů vyberte možnost PS ručně zaúčtovány v daném roce.

3. OTEVŘENÍ NOVÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ
V sestavách vyhledejte Přesun zůstatků z předchozího účetního období. Nové účetní období bude rok 2020, nic jiného neupravujte a klikněte na Spustit. Jakmile je proces dokončen, zobrazí se vygenerovaný XML soubor, který ignorujte.

Správné otevření účtů lze zkontrolovat v Účetnictví – Účetní deník. V novém účetním období (2020) bude účetní deník s názvem otevření účetního období.  Výsledek hospodaření bude automaticky zaúčtován 701/431, případně 431/701. Tento deník by měl být vyrovnaný a všechny PS správně převedeny do nového roku.

4. VÝKAZY
Po úspěšném rozdělení účetních období se Vám správně zobrazí i účetní výkazy (do tohoto okamžiku budete mít k dispozici data pouze za aktuální účetní období). Výkazy naleznete v Sestavách – Účetní výkazy (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty).

Pokud v poli Typ výkazu nemáte nic na výběr, je nutné nejprve výkazy importovat. Jak na se dozvíte zde – Šablony účetních výkazů.

UPOZORNĚNÍ: Pokud generujete účetní výkazy opravdu až po uzavření účetního období, je nutné vyloučit uzavírací účetní deník. V poli Druh účetního deníku klikněte na označit / odznačit vše a poté odklikněte “uzavření výsledkových účtů”. V opačném případě (před uzavřením účetního období) není nutné specifikovat druhy účetního deníku.

P. S. Pokud účetní deník ze 3. kroku, bude označen jako otevření účetního období (nevyrovnané), znamená to, že někde nastala chyba. Proto tento deník smažte, vraťte se zpět do Sestav a vyhledejte sestavu Kontrola uzavření položek a spusťte její generování. Po dokončení procesu, zopakujte spuštění sestavy Přesun zůstatků z předchozího účetního období. Tentokrát by účetní deník měl být vyrovnaný. 

Leave a Reply